גביית תשלום מזונות באמצעות הוצאה לפועל

לצערנו, נראה מקרים רבים של חייבים בדמי מזונות המתחמקים מתשלום מזונות עבור ילדיהם מסיבות כאלו ואחרות. המקרים הנפוצים הם כנקמה בצד המשמורן על הילדים או היעדר יכולת כלכלית לעמוד בפסק דין המזונות. ישנם מקרים בהם הפסיקה עבור המזונות היא כה גבוהה עד כדי מצב שלא ניתן לעמוד בתשלום גבוה. ההמלצה הראשונה היא לנסות הידברות בין ההורים דבר שמאפשר לשמור על ההרמוניה בין הצדדים אך כשדבר כזה אינו צולח, אין מנוס מביצוע פעולות אכיפה וגבייה בהוצאה לפועל שמטרתן – טובת הילדים.

כאשר ישנה חריגה באופן שיטתי מתשלום המזונות ניתן לפנות לערכאות המשפטיות או להוצאה לפועל לצורך מימוש הגבייה.

חיובים שניתן לגבות באמצעות הוצאה לפועל:

1.     חוב עבר- חיובי מזונות שלא שולמו והצטברו או חיובי הפרשי מזונות עבר.

2.     הוצאת מדור- חיובים בגין הוצאות מדור והוצאות נלוות למדור אשר לא שולמו.

3.     מזונות- מזונות שנקבעו בפסק דין או בהסכם אשר אושר על ידי בית המשפט ושלא משולמים.

4.     הפרשים מביטוח לאומי – זוכה שמקבל/ת מזונות מביטוח לאומי זכאית לתשלום הפרשים בגינם.

המסלולים לגביית מזונות –

לצורך מימוש פסק דין מזונות שניתן לזכות הורה, עומדות שתי אפשרויות אלו:

א.     המסלול הרגיל – במסלול זה, הזוכה אמור/ה להתנהל לבד אל מול ההוצאה לפועל או בעזרת עורך דין לצורך גביית החוב. כאן מדובר במסלול בו מתבצעות פעולות אקטיביות לצורך מימוש החוב.

ב.     מסלול המזונות – במסלול זה, בשונה מהמסלול הרגיל, כאן הזוכה היא פאסיבי/ת ולשכת ההוצאה לפועל מבצעת את הפסק דין ופועלת בכוחות עצמה לצורך מימוש פסק הדין.

מדובר כאן במסלול ייחודי בכך שהזוכה לא נדרש/ת לבצע כל פעולה לצורך מימוש פסק הדין ורשם ההוצאה לפועל נוקט בהליכי הגבייה הנדרשים, ביוזמתו. במסלול זה אין צורך בעורך דין שכן, הפעולות מתבצעות באמצעות רשם ההוצאה לפועל באופן יזום. יובהר כי במסלול זה לא ניתן להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, לא ניתן לבקש פריסת תשלום חוב המזונות ולא ניתן לאחד את חוב המזונות עם חובות אחרים.

המשמעות היא שחוב מזונות עומד בפני עצמו ואינו נקשר לשום חוב נוסף.

ככל לא משולמים דמי המזונות, יינקטו הליכי גבייה כמו עיקול משכורות, עיקול כספים, חשבונות ונכסים, ובמידת הצורך הגבלה של יציאה מהארץ.

ככל שמתקבלים כספים עבור חוב מזונות וזאת לא במסגרת ההוצאה לפועל, על הזוכה לעדכן את ההוצאה לפועל בהקדם ותוך 7 ימים.

הצמדה למדד-  

חוב מזונות שלא שולם וככל שיש רצף של תשלומים שלא שולמו, הרי הם צמודי מדד. יש צורך לחשב את ההצמדה וניתן לגבותה באמצעות ההוצאה לפועל במסלול המזונות.

זקוקים לסיוע?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן