פירוק חברה

ימים כאלו של חוסר איזון כלכלי, חברות רבות הגיעו למצב של חדלות פירעון ונמצאות בפני הליך של פירוק חברה.

פירוק חברה הוא בעצם הליך משפטי אשר מטרתו להביא לסיום קיומה של החברה אצל רשם החברות ולמעשה, מביא לסיום הקשר החוזי משפטי בין החברה לבין כל אלו שנקשרו עימה וזאת עד ליום בו החברה מתחסלת (נעלמת).
בקשה לפירוק חברה יכולה להיעשות מרצון או על ידי בית המשפט

פירוק חברה מרצון

הבקשה מוגשת על ידי החברה עצמה או על ידי בית המשפט (במקרה בו הפירוק מוגש על ידי עובדי החברה או נושיה). החוק המסדיר את פירוק החברה הוא חוק החברות התשנ"ט – 1999 ופקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג.

עילות לפירוק חברה מרצון:
1. כאשר תזרים המזומנים של החברה מביא את החברה לקשיים כלכליים (חדלות פירעון), מצבים בהם סך ההוצאות עולה על סך ההכנסות והחברה חדלה לפרוע את חובותיה.

2. חוסר הסכמה בין בעלי המניות שמביא לקושי ניהולי שוטף של החברה.

מדובר בתהליך שדורש מחשבה וזמן ולכן, רצוי להתחיל בהליך זה בהקדם כדי להימנע מצבירת חובות גדולים יותר או ביצוע פעולות תחת לחץ שיכולות להטיל אחריות על הדירקטורים בחברה.

פירוק חברה על ידי בית המשפט

הסמכות של בית המשפט לפירוק חברה מוסדר בפקודת החברות. ישנם מספר עילות שבהן ניתן להגיש בקשה לשם פירוק חברה. למרות שהליך פירוק חברה מרצון נחשב להליך זול ויעיל מהליך בפירוק על ידי בית המשפט, לפירוק חברה על ידי בית המשפט יש יתרונות רבים על פירוק חברה מרצון.

סמכויות בית המשפט

לבית המשפט, הבליך של פירוק חברה, יש סמכות מיוחדת בכל הנוגע למינוי זהות המפרק בפירוק מרצון. למרות שהחלטה זו נתונה לבעלי המניות, במקרים של חדלות פירעון ישנם מקרים שיש צורך בהתערבות בית המשפט או בפיקוחו. החוק מאפשר לבית המשפט סמכות להתערב בהליך של פירוק מרצון כאשר מופנית אליו בקשה על ידי המפרק או על ידי בעלי המניות והנושים.

שיקול דעת בית המשפט

כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לפירוק חברה (על בסיס אחת העילות הקבועות בפקודת החברות) הרי שיש לבית המשפט הסמכות להורות על פירוק חברה.

שיקול הדעת מופעל בהתאם לנסיבות המקרה. שיקול הדעת מושפע מגורמים כאלו ואחרים כמו זהות מגיש הבקשה (נושה או בעל מניות). כך למשל, בית המשפט יפעיל שיקול דעתו גם תוך התחשבות בערכים ובתוצאות החברתיות הכרוכות בפירוק והן במוסריות של פסק הדין.

בית המשפט נוטל חלק בכל הליך פירוק חברה ובעצם מידת מעורבותו משתנה בין הליך להליך. לבית המשפט סמכות להתערב ואף לבטל החלטות שהתקבלו בהליך פירוק והוא נחשב לגוף העליון והאחראי על התהליכים ועל תקינותם.

זקוקים לסיוע?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן