איחוד תיקים בהוצאה לפועל

חייבים רבים נקלעים לחובות רבים ולא פעם נאלצים להתמודד מול מספר תיקי הוצאה לפועל הנפתחים כנגדם. הליך איחוד התיקים מאפשר לחייב שתלויים ועומדים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל, לבקש איחודם של התיקים והכל במטרה לאחד את חובותיו ולשלם תשלום 1 עבור כלל התיקים המצויים בהוצאה לפועל.

בקשה לאיחוד תיקים היא אחת הבקשות הנפוצות ביותר מטעם חייבים בהוצאה לפועל.

יובהר כי, ישנם תיקים שלא ניתן לאחד במסגרת איחוד תיקים וזאת מתוך כוונה לתת עדיפות או קדימות לתיקים מסוימים בכל הנוגע להליכי גבייה בהוצאה לפועל.

דוגמאות לתיקים שלא ניתן לאחדם: תיקי מזונות, תיקי משכון / משכנתא המכילים ערובה / שיעבוד לפירעון חוב ותיקי צו עשה.

לאחר קבלת בקשתו של החייב לאיחוד תיקים, ישלם החייב מדי חודש, תשלום אחד, כנגד כל חובותיו תשלום אשר ייתן לו הגנה מכל התיקים המתנהלים נגדו.

התנאים לאיחוד תיקים

תשלום 3% מסך החובות – מדובר בתנאי מקדמי לפתיחת ההליך ובו מתחייב החייב לשלם סך של 3% לפחות מחובותיו בהוצאה לפועל.

תשלום זה ישולם בעת הגשת בקשתו לאיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל ומידי חודש עד למתן החלטה בעניינו או עד לסיום תשלום החוב.

מבחן יכולת פירעון – השיקול המרכזי במתן ההחלטה בבקשה לאיחוד תיקים היא יכולת הפירעון של החייב.

רשם ההוצאה לפועל בודק את משכורתו של החייב, נכסיו, כושר השתכרותו ולומד על יכולותיו של החייב לפרוע חובותיו בהתאם לנוסחה הבאה:

–        חובות אשר מסתכמים עד סך של 50,000 ₪- 3 שנים דהיינו 36 חודשי תשלום.

–        חובות אשר עומדים מעל 50,000 ₪ – פריסה עד ל-4 שנים דהיינו 48 חודשי תשלום.

–        רשם ההוצאה לפועל יכול לקבוע פרקי זמן אחרים מטעמים מיוחדים או בהתאם להסכמת כלל הזוכים.

–        חייב אשר סך חובותיו מעל 50,000 ₪ ואינו יכול לעמוד בהחזר חודשי ב48 חודשים רשם ההוצאה לפועל יפנה אותו להליך חדלות פירעון.

לאחר שרשם ההוצאה לפועל מאפשר את איחוד תיקיו של החייב, נקבע לחייב צו תשלומים שעליו לשלם בתיק האיחוד (וזאת לאחר בחינת יכולתו הכלכלית של החייב של השוואת הוצאות אל מול הכנסות).

ההגבלות של איחוד תיקים

כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקיו של החייב בהוצאה לפועל, הרי שההליכים שננקטו כנגד החייב עומדים בעינם. מדובר בהגבלות מגוונות :

–        עיכוב יציאה מהארץ

–        לקוח מוגבל מיוחד – ההגבלה מונעת מהחייב לפתוח חשבון בנק ולעשות שימוש בשיקים, שימוש באשראי, קבלת מסגרת בחשבון הבנק והכל בכדי למנוע ממנו ליצור חובות נוספים.

–        הגבלה אצל רשם החברות- החייב מוגבל מלהקים תאגיד או להיות בעל עניין בחברה

ההגבלות ניתנים במטרה למנוע מהחייב ליצור חובות נוספים או להימלט מפירעון חובו. נציין כי במסגרת הבקשה לאיחוד תיקים ניתן לבקש ביטול הליכים מסוימים שננקטו בתיקים הפרטניים ורשם ההוצאה לפועל רשאי לבטלם (תלוי בנסיבות).

איחוד תיקים בפעם השנייה

האם לאחר שאוחדו תיקיו של החייב ופוזרו בהמשך (מכל סיבה שהי- למשל כי לא עמד בצו התשלומים) ניתן יהיה להגיש בקשת איחוד נוספת? התשובה לכך ברורה וחד משמעית- לא.

"חייב לא יגיש יותר מבקשת איחוד אחת. נדחתה בקשת איחוד של החייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי בנסיבות העניין חל שינוי יסודי המצדיק זאת.."

משמעות הדבר- הכלל הוא שאין לבקש בקשת איחוד מעבר לפעם אחת אלא אם חל שינוי נסיבות יסודי וזאת אם החייב הוכיח כי לא עמד בצו התשלומים בנסיבות המצדיקות אישור להגיש את הבקשה בפעם השנייה.

ביטול איחוד תיקים

רשם ההוצאה לפועל ידחה את הבקשה לאיחוד תיקים במקרים הבאים:

–        החייב מסר פרטים שקריים או הסתיר מידע במסגרת ההליך.

–        החייב הסתיר את נכסיו.

–        במסגרת ההליך הוציא החייב הוצאה כספית שלא לצרכי מחייתו שלו ושל משפחתו.

–        כנגד החייב נפתח תיק נוסף בהוצאה לפועל והוא לא הודיע על כך לרשם ההוצאה לפועל.

–        אי עמידה בצו התשלומים.

–        העדפת נושים של החייב ללא ידיעת רשם ההוצאה לפועל.

זקוקים לסיוע?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

צור קשר

אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן